Osobní údaje

Provozovatelem služby TOPlist je firma:

TOPlist s.r.o.
nám. Dr. Václava Holého 1054/13, 180 00 Praha 8
IČ: 27204171
DIČ: CZ27204171
dat. schránka: df3vma

dále jen „Provozovatel“.

Osobní údaje dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, dále jen „Nařízení“, jsou zpracovávany ve dvou případech. Jednak při měření návštěvnosti a, za druhé, při provozu samotného webu Toplist. Při měření návštěvnosti Provozovatel, v postavení zpracovatele osobních údajů dle čl. 4 bodu 8) Nařízení, přijal dostatečná technická a organizační opatření k zabezpečení zpracovávaných osobních údajů dle čl. 32 tohoto Nařízení, včetně povinnosti mlčenlivosti.

Měření návštěvnosti

Cookies

Cookies se pro měření návštěvnosti nepoužívají.

IP adresa

Anonymizované IP adresy se ukládají po dobu 5 dní a přístup k nim (vždy maximálně 100 posledních záznamů) má správce měřené stránky. V případě, že statistiky nejsou chráněny heslem, jsou veřejné.

IP adresa je použitá pro technické zabezpečení provozu služby, tj. ke statistickému měření návštěvnosti stránky. Provozovatel, dle článku 11, odstavec 1 Nařízení, neuchovává, nezískává ani nezpracovává dodatečné informace za účelem identifikace subjektu údajů.

Web TOPlist

Web TOPlist používá pro přihlášení ID stránky a uživatelem zvolené heslo, které je uloženo v bcrypt hashovaném tvaru. Kontaktní email (případně emaily) nemá souvislost s přihlašováním a heslem. Může sloužit k zaslání odkazu pro změnu zapomenutého hesla a, volitelně, pro zasílání pravidelných statistických reportů. Seznam stránek, kde je email použitý jako kontaktní, lze získat zde.

Funkční cookies jsou použity pro technické zaznamenání nastavení: (přístup bez nutnosti opakovaného zadání hesla, zapamatování zvolených statistik).

identifikátordoba platnostipopis použití
statList14 dnízapamatování výběru zobrazených statistik a jejich předvolení při dalším výběru
sessionsezení (do ukončení prohlížeče)zapamatování hesla po přihlášení, aby nebylo nutné jej znovu zadávat
<různý dle ID stránky>14 dnízapamatovat si, že pro přístup do statistik nemá být vyžadováno heslo

 

I pro tyto údaje platí, že Provozovatel neuchovává, nezískává ani nezpracovává dodatečné informace za účelem identifikace subjektu údajů.

V případě dotazů či požadavků můžete napsat na email helpdesk@toplist.cz.